Kembali

Terma & Syarat

Sekiranya terdapat individu yang ingin menganjur kempen di peduli.sumbangan.com, anda perlulah:

  1. Mempunyai kad pengenalan diri (MyKad)
  2. Mempunyai tujuan kempen yang jelas & mematuhi syariah
  3. Mempunyai dokumen sokongan kempen (Contoh: surat pengesahan hospital / surat pengesahan ketua kampung / gambar serta latar belakang ringkas individu yang memerlukan bantuan)
  4. Mempunyai perincian pecahan sasaran kempen yang jelas
  5. Mempunyai akaun bank yang sah
  6. Wajib memberi laporan perkembangan & pembuktian resit perbelanjaan
  7. Pemohon haruslah membuat permohonan permintaan pengeluaran dana untuk kempen yang dijalankan sesuai dengan jumah dana yang terkumpul beserta rincian pengguna dana.